Betrokken bij

Notariskantoor Beens ondersteunt diverse stichtingen en organisaties die een goede bijdrage leveren aan de samenleving.

4 musketiers logo

Partner van de 4e musketier

De 4e musketier zamelt door middel van sportieve activiteiten geld in om de strijd aan te gaan tegen ongerechtigheid wereldwijd, zoals kinderhandel of armoede. Deze organisatie geeft mensen (weer) perspectief op een hoopvolle toekomst. Ook deelnemers aan een sportieve activiteit voor de 4e musketier hebben positieve ervaringen, zoals onderlinge verbondenheid en samenwerking.

stichting Present logo

Partner van Stichting Present Kampen

Stichting Present helpt de kansarmen in Kampen. Zij doen vrijwilligerswerk onder mensen zonder netwerk en/of geld.

Gift city logo

Partner van Gift City

De Gift City (gevestigd aan de Rieteweg 12 te Zwolle) is een multifunctionele sociale ontmoetingsplek waar talenten en maatschappelijke behoefte elkaar ontmoeten. Deze organisatie/beweging verbindt kansrijken, zoals ondernemers, met mensen die minder kansrijk zijn op de arbeidsmarkt of mensen met een fysieke of mentale beperking of diegenen die erg weinig te besteden hebben.

Kamper Kracht fonds

Partner van KKF

Het Kamper Kracht Fonds wil een brug slaan tussen vrijgevige inwoners en ondernemers enerzijds, en Kampenaren die tijdelijk in een moeilijke situatie zitten anderzijds.

koor

Donateur van koren en concerten

“Ik houd van muziek. Zingen is goed voor de mens; dat blijkt ook uit allerlei wetenschappelijke onderzoeken. Het is een goede ‘uitlaatklep’ in allerlei situaties in een mensenleven. Ook instrumentale muziek kan een bepaalde gemoedsstemming of een gevoel goed weergeven en ondersteunen. Daarom sponsort ons notariskantoor diverse koren en concerten.” aldus notaris Hil Herweijer.