Bewind & volmacht

Onder bewindstelling

Als iemand niet zelf in staat is om zijn eigen belangen te behartigen, kan de rechter het vermogen van die persoon onder bewind stellen. Dit komt bijvoorbeeld voor als iemand dementerend is, een verslaving heeft of een psychiatrisch patiënt is. De bewindvoerder neemt in dit geval de beslissingen over het geld en de goederen van de betrokken persoon. De notaris kan eventueel ook optreden als bewindvoerder.

Algemene notariële volmacht

Om onderbewindstelling te voorkomen kun je, mits je zelf op dat moment jouw belangen voldoende kunt behartigen, een volmacht bij een notaris tekenen. Je geeft een ander de bevoegdheid namens jou te handelen voor het geval je dit zelf niet meer kunt. In een volmacht geef je aan wie de volmacht krijgt, wanneer deze ingaat en wat de taken zijn. Als je daarnaast nog persoonlijke wensen wilt vastleggen, adviseren wij je een levenstestament op te stellen.

Volmacht aan partner en kinderen

Je kunt een algemene notariële volmacht verlenen aan jouw partner en/of kinderen. Zo kan jouw partner of kinderen namens jou beslissingen nemen wanneer je dit zelf niet meer kan. Wij vertellen je graag meer over een volmacht en geven je een persoonlijk advies. Neem gerust contact op voor meer informatie.