Visie

Vaak ga je naar een notaris voor belangrijke keuzes in jouw leven. Wij geven je inzicht en voorzien je van een eerlijk advies zodat je de beste beslissing kunt nemen. Daarin zijn wij integer, benaderbaar en oprecht betrokken.

Ons notariskantoor kent een open en ongedwongen sfeer. Bij ons durven klanten vragen te stellen zonder schroom. Bijvoorbeeld tijdens het wekelijkse spreekuur of een oriënterend gesprek. Wij zetten ons in voor onze klanten en zijn je zo goed mogelijk van dienst. Dat doen we door onze communicatie. Wij nemen de tijd om notariële stukken met je te bespreken en lichten het toe in heldere taal. Daarbij gebruiken we zo nodig voorbeelden van alledag. We willen ons ervan verzekeren dat jij begrijpt waar je voor tekent.

De notaris en zijn team kiezen voor een persoonlijke benadering waarbij je als klant centraal staat. We luisteren goed naar jouw verhaal en vragen door tot de kern van de zaak. Je mag van ons ook een proactief advies verwachten. Wij voorzien je van opties waar je misschien zelf nog niet aan hebt gedacht. Ons streven is dat jouw belangen optimaal worden gediend!

Wwft

De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of het financieren van terrorisme, te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties (FIU-Nederland). Dit op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).