Overdracht agrarische grond

Rechten en plichten bij overdracht van land

Bij het kopen of verkopen van land met productierechten (melk-, bieten of mestquotum) is het belangrijk dat deze op de juiste manier worden overgedragen. Daarnaast moet bij de overdracht van land onderzocht worden welke rechten en plichten gelden. Denk daarbij aan een jachtrecht, schouwplicht of onderhoudsplicht van dammen of duikers.

Soms is er sprake van ruilverkavelingsrente of gelden er bepaalde clausules over financiële afrekening onder familieleden. Ook is het van belang vast te stellen of op de overdracht de zogenaamde landbouwvrijstelling voor overdrachtsbelasting van toepassing kan zijn.

Rol van notaris bij overdracht van land

Notariskantoor Beens & Herweijer onderzoekt voor jou welke zaken spelen bij de overdracht van land. Wij houden scherp in de gaten met welke aspecten je rekening dient te houden. Wij denken met je mee en geven je advies.

Voor de overdracht van het land stellen wij een akte van eigendomsoverdracht op. Zo nodig leggen wij ook eventuele bijzondere regelingen vast in de akte. Je kunt daarbij denken aan een zogenaamde ‘aanbiedingsregeling’ of een ‘meerwaardeverrekening’. Uiteraard leggen wij, indien noodzakelijk, ook de nodige erfdienstbaarheden en/of kettingbedingen vast.