Aan- of verkoop huis

Rol van de notaris bij de aan- en verkoop van een huis

Het kopen van een huis brengt heel wat denk- en regelwerk met zich mee. De rol van de notaris is in dit proces onmisbaar. Wij stellen de notariële akten op die nodig zijn om eigenaar te worden van het huis en om het huis te financieren. Je kunt bij ons terecht voor de bewaking van het hele proces van koop en/of financiering en voor een vlotte afhandeling.

Koopovereenkomst

Het is belangrijk dat je bij de koop van een huis goede afspraken maakt en vastlegt in een koopovereenkomst. Denk hierbij aan de prijs en de datum van overdracht. Als er geen makelaar bij de koop is betrokken, kunnen wij de koopovereenkomst opstellen. Nadat de koopovereenkomst is getekend, stellen wij een akte van levering op.

Leveringsakte

Je hebt een notariële akte van levering nodig om een huis in eigendom over te dragen. De leveringsakte maakt de (ver)koop van het huis namelijk officieel. Wij stellen de akte op aan de hand van de koopovereenkomst en controleren een aantal zaken. Zo gaan wij na of dat wat je koopt, daadwerkelijk eigendom is van de verkoper. Ook zorgen wij ervoor dat eventuele hypotheken van de verkoper op de woning bij het Kadaster worden verwijderd. Zodra de leveringsakte is getekend door de betrokken partijen, schrijven wij een afschrift hiervan in bij het Kadaster. Vanaf dat moment ben je daadwerkelijk eigenaar van de woning.

Samenlevingscontract bij huis met hypotheek

Als je gaat samenwonen in een huis met een hypotheekschuld daarop, raden wij je aan om in een samenlevingscontract afspraken schriftelijk vast te leggen.

Download hier de brochures

Woning kopen
Woning verkopen