Overdracht van aandelen

Aandelenoverdracht via notaris

Als je een aandeel op naam wilt overdragen van een niet beursgenoteerde vennootschap, moet dit via de notaris. De overdracht van aandelen gebeurt bij een notariële akte. Daarnaast moet de aandelenoverdracht door de directie van de vennootschap worden erkend. Zodra de notariële akte van overdracht is getekend en de overdracht door de vennootschap is erkend, mag de nieuwe aandeelhouder de rechten uitoefenen die hem volgens de statuten toekomen (stemrecht, vergaderrecht, dividendrecht).

Akte van overdracht

Notariskantoor Beens kan voor jou de akte van overdracht opstellen. De akte bevat onder meer de volgende onderdelen:

– Het aantal en het soort aandelen dat wordt overgedragen;
– De prijs van de aandelen en hoe deze wordt voldaan;
– Het tijdstip waarop de aandelen voor rekening en risico van de koper zijn;
– De naam en adresgegevens van de vennootschap;
– De naam en adresgegevens van de persoon aan wie de aandelen worden overgedragen;
– De manier waarop de verkoper de aandelen heeft verkregen;
– Bepalingen waarmee de koper garanties (bijv. balansgaranties) afgeeft aan de koper;
– Eventuele afspraken tussen verkoper en koper over betaling van bepaalde schulden, zoals belastingschulden of schulden bij banken en/of andere(n);
– Eventuele bijzondere afspraken omtrent de wijze waarop en wanneer de koopsom of een gedeelte van de koopsom aan de verkoper wordt voldaan.

Onderzoeksplicht en aandeelhoudersregister

Als notariskantoor letten wij erop dat aan alle statutaire en wettelijke formaliteiten wordt voldaan. Zo onderzoeken wij of de levering een geldige juridische basis heeft en of de verkoper tot levering bevoegd is. Ook zorgen wij ervoor dat de overdracht van aandelen in het aandeelhoudersregister wordt aangetekend.