Het oprichten van een vereniging of stichting

Stichting of vereniging?

Stichtingen worden vooral voor goede doelen opgericht en hebben geen leden. Een vereniging heeft wel leden en wordt opgericht om samen te werken in verenigingsverband. Leden van een vereniging hebben bijvoorbeeld dezelfde levensbeschouwing, hobby of politieke overtuiging.

Rechtsbevoegdheid van een stichting of vereniging

Een stichting kan door één persoon worden opgericht, terwijl er voor de vereniging tenminste twee personen nodig zijn. De stichting heeft volledige rechtsbevoegdheid. Bij een vereniging kun je kiezen tussen volledige (notariële akte vereist) en beperkte rechtsbevoegdheid. Instanties die subsidies verlenen, eisen echter vaak dat de vereniging volledig rechtsbevoegd is. Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan niet als erfgenaam van iemand worden aangewezen. Evenmin kan zo’n vereniging een onroerende zaak op naam hebben.

Rol van notariskantoor Beens & Herweijer

Notariskantoor Beens & Herweijer heeft de afgelopen jaren veel non-profit organisaties geholpen bij de oprichting van een stichting of vereniging. Als je een stichting of formele vereniging wilt oprichten, kunnen wij voor jou de notariële akte opstellen. In deze oprichtingsakte leggen wij de statuten vast. Daarin staat onder andere de naam van de stichting of vereniging, het doel, en de plaats van vestiging. Ook staat daarin hoe het bestuur wordt benoemd en voor welke zittingsduur.

Als je overweegt een vereniging of stichting op te richten, gaan we graag met je in gesprek. Wij zijn benieuwd wat het doel is en wat voor jou belangrijke zaken zijn. Op basis van deze input kunnen wij je adviseren en een ontwerp opstellen. Als de statuten naar wens zijn, kan de oprichtingsakte worden getekend. Ons kantoor verzorgt ook de inschrijving van de vereniging of stichting in het handelsregister bij de Kamper van Koophandel.

Wij staan je ook graag bij als je de statuten van jouw vereniging of stichting wilt wijzigen.