Gezag & Voogdij

Voogdij: voor als je niet meer voor jouw kinderen kunt zorgen

Wat gebeurt er met onze minderjarige kinderen als wij er zelf niet meer zijn? Kinderen jonger dan 18 jaar staan volgens de wet onder gezag. Meestal hebben de ouders het gezag. Als zij niet meer voor hun minderjarige kinderen kunnen zorgen, wordt het gezag overgedragen aan één of meer voogden.

Taken van de voogd

Als je niet langer voor jouw minderjarige kinderen kunt zorgen en je geen voogdijregeling hebt gemaakt, wijst de rechter een voogd aan. Hij raadpleegt hiervoor de families en zoekt naar de beste oplossing. Als niemand de voogdij op zich wilt nemen, krijgt een voogdijinstelling het gezag over de kinderen.

De taken van een voogd bestaan uit de verantwoordelijkheid voor de verzorging en de opvoeding van het kind. Daarnaast vertegenwoordigt de voogd het kind (bijv. toestemming voor medische behandeling) en beheert hij het vermogen van het kind. Als je maximale invloed wilt hebben op de beslissing wie de voogd wordt over jouw kind(eren), kun je een voogdijregeling opnemen in jouw testament.

Voordelen van voogdijregeling

Het opstellen van een voogdijregeling door de notaris heeft de volgende voordelen:
– Je voorkomt dat de rechter een voogd aanwijst die jouw kinderen gaat opvoeden en verzorgen.
– Je hebt maximale invloed op de manier waarop jouw kinderen worden opgevoed.
– Je voorkomt ruzie en discussie tussen families, Kinderbescherming en de rechter.
– Je creëert een veilige en vertrouwde situatie voor jouw kinderen.
– Je stelt het vermogen van jouw kinderen veilig en kunt bepalingen opnemen omtrent specifieke bestedingsdoelen (studie, huwelijk).

Het is ook mogelijk om door middel van een bewindregeling het beheer over het vermogen van een kind door een ander te laten verzorgen.

Voogdijregeling door notariskantoor Beens

Als je een voogdijregeling wilt opstellen, kun je terecht bij ons notariskantoor. Wij leggen graag de persoonlijke wensen voor de opvoeding en verzorging van jouw kinderen vast in een testament of in een akte van voogdbenoeming. Wij raden je aan regelmatig na te gaan of de aangewezen voogd nog de beste keuze voor jouw kinderen is. Ook is het verstandig af en toe de aangewezen voogd te vragen of hij de voogdij nog steeds kan en wil aanvaarden.