Testament

Testament: voor wensen die afwijken van de wet

Als je geen testament hebt opgesteld, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn van jouw nalatenschap. In een testament kun je zaken regelen die afwijken van de wet. Zo kun je andere erfgenamen benoemen en belastingbesparende regelingen opnemen.

In de volgende situaties is het verstandig om een testament te maken:

– Je wilt andere erfgenamen benoemen of kiest voor een andere verdeling dan de wet;
– Je wilt belastingbesparende regelingen opnemen, zodat de erfgenamen minder hoeven te betalen;
– Jij of jouw partner hebben kinderen uit een eerdere relatie;
– Je wilt familie onterven.

Verdeling nalatenschap zonder testament

Voor de wettelijke vererving is het van belang welke samenlevingsvorm je hebt. Bij een huwelijk en geregistreerd partnerschap wordt de erfenis verdeeld over jouw partner en de kinderen. Jouw kinderen krijgen een erfdeel, maar mogen dit pas opeisen als jouw partner overlijdt, failliet gaat of in de schuldsanering komt. Als je samenwoont is jouw partner geen wettelijke erfgenaam en ontvangt hij na jouw overlijden niets van jouw vermogen. Als je alleen bent, gaat alles naar je ouders, broers en zussen.

Hoe wordt een testament opgesteld?

Alleen een notaris kan een testament opmaken. Dit gaat als volgt:

– Tijdens het gesprek met de notaris worden jouw wensen en situatie besproken.
– De notaris adviseert en vertaalt jouw wensen naar juridische bepalingen. Na het gesprek krijg je de voorlopige versie thuis gestuurd.
– Tijdens de tweede afspraak wordt het testament gepasseerd. Nu is het testament officieel.
– De notaris schrijft jouw testament in het Centraal Testamentenregister en bewaart het origineel in de kluis. Je krijgt een kopie mee naar huis.

Executeur

In jouw testament kun je een executeur benoemen. Een executeur zorgt ervoor dat jouw nalatenschap goed wordt afgehandeld, zoals het betalen van schulden, de indiening en aangifte erfbelasting. Soms kan een executeur ook de verdeling van de erfenis regelen, maar dan moet dat uitdrukkelijk in het testament zijn vermeld. Iedereen kan deze taak op zich nemen: een familielid, vriend of notaris.

Legaat

Het bijzondere schilderij dat al jaren in bezit van de familie is of de ketting van jouw oma, naar wie gaan deze spullen bij jouw overlijden? Als je niets regelt, is het nog maar de vraag waar deze terecht komen. In een testament kun je een legaat opnemen. In dit document leg je vast welke spullen je aan iemand nalaat.

Op ieder moment kun je het testament door ons laten aanpassen, bijvoorbeeld als jouw persoonlijke situatie wijzigt. Wij adviseren om binnen de 5-7 jaar weer terug te komen voor een APK van jouw testament.

Testament opstellen

Een testament opstellen is maatwerk en wij hebben daarom geen vaste tarieven. Het eerste uur is bij ons vaak vrijblijvend. Zit je financieel krap? Dan komen we er samen uit.

Wil je een testament laten opstellen? Neem gerust contact met ons op.

Download de brochures

Hoe regel ik mijn nalatenschap

Hieronder enkele informatieve video’s