Erven

Afwikkeling van een erfenis

Is er iemand overleden in jouw familie- of vriendenkring? Een verdrietige periode, waarin je vaak veel moet regelen. Nadat de uitvaart is geregeld, moet de afwikkeling van de nalatenschap plaats vinden. Wij kunnen je daarin met raad en daad terzijde staan.

Allereerst zullen we nagaan via het Centraal Testamentenregister of de overledene misschien een testament heeft laten opstellen. Heeft de overledene geen testament opgesteld, dan bepaalt de wet welke familieleden erfgenamen zijn. Wij kunnen vaststellen welke personen aanspraak kunnen maken op de erfenis. Daarnaast is het belangrijk dat we nagaan of er voor de afwikkeling een executeur is aangewezen en welke bevoegdheden aan die executeur zijn toegekend. Wij kunnen de executeur helpen bij het opstellen van de noodzakelijke akte van boedelbeschrijving en de eindrekening. Wij kunnen de executeur en/of de erfgenamen adviseren wat zij wel en wat zij niet mogen doen.

Erfenis aanvaarden of verwerpen?

Je hebt drie keuzes: de erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Als je een erfenis zuiver aanvaardt, erf je alle goederen en eventuele schulden. Zijn er meer schulden dan bezittingen? Dan ben je ook voor de schulden aansprakelijk in jouw privévermogen. Daarnaast moet je het nalatenschap afwikkelen. Als je nog niet zeker weet of je zuiver wilt aanvaarden, pas dan op dat je je niet als erfgenaam gedraagt. Door waardevolle spullen mee naar huis te nemen of geld op te nemen van de rekening aanvaar je de erfenis zuiver.

Beneficiair aanvaarden houdt in dat je de erfenis aanvaardt, maar niet aansprakelijk bent voor eventuele schulden. Alle bezittingen en schulden worden in kaart gebracht en de schulden worden verrekend met de bezittingen uit de erfenis. Wat overblijft wordt verdeeld onder de erfgenamen. Als de schulden hoger zijn dan de bezittingen, dan ontvangen de schuldeisers slechts een gedeelte van het bedrag dat zij tegoed hadden van de overledene.

Wanneer de schulden hoger zijn dan de bezittingen, kun je de erfenis verwerpen. Dit kan ook als je niets met de erfenis te maken wilt hebben.

Het beneficiair aanvaarden of verwerpen van de erfenis kun je regelen bij ons notariskantoor. Wij dienen daartoe de noodzakelijke stukken in bij de rechtbank. Heb je een erfenis gekregen waarbij de schulden waarschijnlijk hoger zijn dan de bezittingen? Raadpleeg eerst de notaris. Wij lichten je graag voor over de mogelijkheden en denken met je mee over een verstandige keuze.

Verklaring van erfrecht

Wij kunnen op verzoek een verklaring van erfrecht opstellen. In de verklaring van erfrecht staat informatie over de overledene, de erfgenamen en wie over de nalatenschap mag beschikken. Deze verklaring is vaak nodig om bankrekeningen te deblokkeren, en partnerschapspensioen of een uitkering uit een levensverzekering te ontvangen. Bij deze verklaring kun je ook één van de erfgenamen volmacht geven om namens de andere erfgenamen te handelen. Deze verklaring is vaak nodig om bankrekeningen te deblokkeren. Ook kan een verzekeringsmaatschappij in bepaalde gevallen vragen om een verklaring van erfrecht. Bij deze verklaring kun je ook iemand (één of meer erfgenamen of een ander) volmacht geven om namens de (andere) erfgenamen te handelen.

Erfbelasting

Als je een erfenis ontvangt, kun je erfbelasting moeten betalen. Of je erfbelasting moet betalen is afhankelijk van de hoogte van de erfenis en jouw relatie tot de overledene. Er zijn verschillende tarieven en vrijstellingen. Bij de belastingdienst moet binnen 8 maanden na overlijden door de executeur of door de erfgenamen een aangifte erfbelasting worden ingediend. Wij kunnen voor jou deze aangifte verzorgen of kunnen de door jouw verzorgde aangifte controleren. Het doen van die aangifte kan soms zo ingewikkeld zijn dat het verstandig is om dat aan het notariskantoor over te laten. Wij ontzorgen je graag op dat punt. Ook kan ons kantoor je meer vertellen over uitstel van betaling bij een langdurige afwikkeling van de nalatenschap.

Verdeling

Uiteindelijk moet de erfenis tussen de erfgenamen verdeeld worden. In de praktijk komt het regelmatig voor dat de betrokken personen het niet eens zijn over de verdeling. De notaris is vanwege zijn onpartijdigheid bij uitstek de persoon die met alle erfgenamen overeenstemming probeert te bereiken. Dat kan bijvoorbeeld door aanvullende voorstellen te doen. Blijven de meningsverschillen toch bestaan, dan kan de notaris de geschilpunten op papier vast leggen. Dat helpt in een eventuele rechtszaak. Maar voordat de geschillen aan de rechter worden voorgelegd zal de notaris op andere manieren nog proberen om de geschillen op te (doen) lossen. Bijvoorbeeld door mediation of een bindend advies.

Download hier de brochure

Een erfenis wat nu

Download hier de checklist

Checklist wat moet ik regelen na een overlijden

Wat doet de executeur?

De executeur heeft een nobel doel: het goed afhandelen van jouw testament. Maar waarom zou je een executeur benoemen? Dat leggen we je in onderstaande video uit.

Denk na over je digitale erfenis

Wat moet er gebeuren met jouw Facebookaccount, mailaccounts en cryptomunten als je er niet meer bent? Moet jouw profiel verdwijnen of heb je liever een gedenkpagina? Bekijk onderstaand filmpje maar eens.