Levenstestament

De regie houden met een levenstestament

In een levenstestament leg je vast wie er voor jou belangrijke beslissingen mag nemen, wanneer je hier door een ongeval of ziekte zelf niet meer tot toe in staat bent. In een levenstestament wijs je iemand aan die jouw belangen gaat behartigen, vermogen gaat beheren en mag beslissen over medische behandelingen. Daarnaast kun je persoonlijke wensen vastleggen in het levenstestament. Zo hou je zelf de regie in handen.

Levenstestament voor diverse situaties

Je kunt door ziekte, ouderdom of ongeval in een kwetsbare positie komen. Door jouw lichamelijke of geestelijke toestand kun je zelf geen goede keuzes meer maken. Dit kan ook al op jonge leeftijd gebeuren.

Redenen voor het opstellen van een levenstestament zijn:
– Lichamelijke en/of geestelijke achteruitgang van jezelf of partner;
– Ziekenhuisopname;
– Verblijf in het buitenland;
– Continuïteit van de eigen onderneming.

Wat staat er in een levenstestament?

In een levenstestament nemen wij de volgende zaken op:
– Wanneer het levenstestament ingaat;
– De vertrouwenspersoon die namens jou mag handelen (de gevolmachtigde);
– De naam van de persoon aan wie de vertrouwenspersoon verantwoording moet afleggen voor zijn handelingen;
– De taken van de vertrouwenspersoon.

Bij de taken van de vertrouwenspersoon kun je denken aan het regelen van financiën, belastingaangiftes, schenkingen, beslissen over medische behandelingen, maar ook de verkoop van een huis.

Opstellen levenstestament en geldigheid

Je kunt zelf een levenstestament opstellen, maar het laten opstellen door ons heeft zeker een meerwaarde. Wij geven je advies over jouw situatie en controleren of je wilsbekwaam bent. Daardoor is het levenstestament betrouwbaarder. Achteraf staat vast of je geestelijk in staat was om te bepalen zoals je hebt gedaan. Een door ons opgesteld levenstestament blijft altijd geldig. Wij adviseren je wel het levenstestament aan te laten passen als er iets verandert in jouw wensen of situatie.

Wil je een levenstestament laten opstellen? Kom gerust langs voor een oriëntatie gesprek. Een levenstestament opstellen is maatwerk en wij hebben daarom geen vaste tarieven. Het eerste uur is bij ons vaak vrijblijvend. Zit je financieel krap? Dan komen we er samen uit.

Download hier de brochure

Wie geeft u het vertrouwen

Download hier de checklist

Checklist levenstestament