Hypotheekakte

Hypotheekakte door notaris

Zodra wij van de geldverstrekker (bank/instelling of persoon) een hypotheekopdracht hebben ontvangen, maken wij de hypotheekakte op. Hierin wordt vastgelegd dat je een woning als onderpand geeft aan de geldverstrekker in ruil voor het verkrijgen van een geldlening. De geldverstrekker heeft het recht om dit onderpand in het openbaar te verkopen als je de afspraken niet na kunt komen. De bank, alsmede de eigenaar van de woning, en de notaris tekenen de hypotheekakte.

Rol van de notaris bij een hypotheekakte

Notariskantoor Beens & Herweijer verricht de volgende werkzaamheden bij het opstellen van een hypotheekakte:

– Controleren van de beschikkingsbevoegdheid van de koper aan de hand van de diverse openbare registers, zoals Kadaster, faillissementsregister, curatele register e.a..
– Opvragen van de hypotheekinstructie van de financier en eventueel overleg met financier en koper.
– Opmaken van de hypotheekakte en verzenden van het ontwerp aan de koper, financier en hypotheekadviseur.
– Toezenden van een kopie van de nota aan de hypotheekadviseur met eventuele toelichting.
– Passeren van de hypotheekakte en aanbieden van een afschrift van de akte aan het Kadaster voor de inschrijving van de hypotheek.
– Versturen van een afschrift van de hypotheekakte (met de notarisverklaring) aan de financier en de eigenaar of koper.
– Zorgen voor een tijdige en juiste financiële afwikkeling na een eindcontrole.

Afwikkeling financiële zaken (ver)koop huis

Ons notariskantoor zorgt ervoor dat de koopsom bij de verkoper en eventuele andere rechthebbenden (zoals een bank voor aflossing van hypotheekschuld) terecht komt zodra je de eigenaar bent van de woning. Hiervoor stort de koper en/of de bank het geld voor de koop op onze rekening. Wij maken het geld vervolgens over naar de verkoper.