Wonen

Ben je van plan om jouw woning te verkopen of om een nieuwe woning te kopen? Er komt heel wat kijken bij het kopen, verkopen of bouwen van een huis. Je hebt te maken met verschillende partijen en moet veel zaken regelen, zoals het afsluiten van een hypotheek. Naast de makelaar, speelt de notaris een belangrijke rol bij de overdracht van een woning. Wij regelen alle juridische zaken rond de overdracht. Hiervoor maken wij een notariële akte op met hierin de leveringsakte en de hypotheekakte.

Koopovereenkomst

Het is belangrijk dat je bij de koop van een huis goede afspraken maakt en vastlegt in een koopovereenkomst. Denk hierbij aan de prijs en datum van overdracht. Als er geen makelaar bij de koop is betrokken, kunnen wij de koopovereenkomst voor jou opstellen. Nadat de koopovereenkomst is getekend, stellen wij de leveringsakte op.

Leveringsakte

Je hebt een notariële akte van levering nodig om een huis of ander onroerend over te dragen. De leveringsakte maakt de (ver)koop van het huis namelijk officieel. Wij stellen de akte op aan de hand van de koopovereenkomst en laten de leveringsakte ondertekenen door de betrokken partijen.

Voor de leveringsakte zoeken wij diverse zaken uit, zoals:
– kloppen de gegevens van de woning? Hoe staat het in het Kadaster?
– rusten er beslagen op het huis?
– is de verkoper gescheiden of failliet verklaard?
– zijn er juridische belemmeringen voor de verkoop?

Inschrijving bij het Kadaster

Na de overdracht van de woning, zorgen wij ervoor dat een afschrift van de leveringsakte wordt ingeschreven in de registers van het Kadaster. Pas na een laatste controle (als zeker is dat de woning vrij en onbezwaard bij de koper is terecht gekomen) vindt de financiële afwikkeling plaats. Dan wordt onder meer de koopprijs aan de verkoper uitgekeerd.

Hypotheekakte

Zodra wij van de geldverstrekker (bank/instelling of persoon) een hypotheekoverdracht hebben ontvangen, maken wij de hypotheekakte op. Hierin wordt vastgelegd dat je een woning als onderpand geeft aan de geldverstrekker in ruil voor het verkrijgen van een geldlening. De geldverstrekker heeft het recht om dit onderpand in het openbaar te verkopen als je de afspraken niet na kunt komen. De bank, alsmede de eigenaar van de woning, en de notaris tekenen de hypotheekakte.

Afwikkeling financiële zaken (ver)koop huis

Ons notariskantoor zorgt ervoor dat de koopsom bij de verkoper en andere rechthebbenden (zoals een bank) terecht komt zodra je de eigenaar bent van de woning. Hiervoor stort de koper en/of de bank het geld voor de koop op onze rekening. Wij maken het geld vervolgens over naar de verkoper.