Lijfrente giften

Periodieke schenking

Een periodieke schenking (lijfrenteschenking) is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en heeft daardoor vaak een behoorlijk belastingvoordeel. Er geldt geen minimumbedrag voor een lijfrenteschenking, wel zijn er andere vereisten. Zo moet je de gift schriftelijk laten vastleggen en moet het jaarlijks te schenken bedrag over een periode van minimaal vijf jaar steeds gelijk zijn. Daarnaast dient u te schenken aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Lijfrenteschenking in notariële akte

Voor een lijfrenteschenking heb je een schriftelijke schenkingsovereenkomst nodig. Dit kan via een onderhandse akte, waarvoor de belastingdienst een digitaal model heeft opgesteld. Maar een schenking in een notariële akte biedt voordelen voor jou en voor degene aan wie je schenkt. Zo controleert ons notariskantoor of de schenker wilsbekwaam is en of het zijn bedoeling is het bedrag periodiek te schenken aan de beoogde organisatie. Daarnaast kunnen wij voor jou in de akte aanvullende voorwaarden of clausules opnemen (bijvoorbeeld: een specifiek bestedingsdoel) en is het document altijd beschikbaar en opvraagbaar.

Samenwerking notariskantoor Beens met goede doelen en kerken

Notariskantoor Beens wordt door diverse goede doelen en kerken gevraagd om schenkingsovereenkomsten op te stellen. Deze partijen nemen vaak de notariskosten op zich en dat is voor de schenker aantrekkelijk en voordelig. Wil je hier meer over weten? Neem dan eens contact met ons op!

Contact

Notariskantoor Herweijer
Meeuwenweg 17
8261 VZ Kampen
Telefoonnummer
(038) 333 70 51
E-mail:
info@notarisherweijer.nl