Ondernemen & rechtspersonen

Allround notariskantoor voor ondernemers

Voor ondernemers is het belangrijk om bedrijfsmatige en privézaken goed te regelen en op elkaar af te stemmen. Hierdoor verminderen de juridische en fiscale risico’s en kom je niet voor onaangename verrassingen te staan. Ons allround notariskantoor is onderlegd in zowel het ondernemingsrecht, personen – en familierecht als de overdracht van onroerende zaken. Deze combinatie helpt je bij het maken van de juiste keuzes voor jouw vennootschap, maatschap, stichting of vereniging.

Oprichten BV

Een Besloten Vennootschap (BV) is een samenwerkingsverband van aandeelhouders. Aan de oprichter(s), of aan anderen die geld of goederen inbrengen, worden aandelen uitgegeven. Een BV kent een algemene vergadering, een bestuur/directie en soms een raad van commissarissen. Notariskantoor Beens & Herweijer legt de statuten van jouw BV vast in de oprichtingsakte en zorgt ervoor dat de BV wordt ingeschreven in het Handelsregister.

Statuten wijzigen

Jouw organisatie is aan verandering onderhevig. Daarom is het mogelijk om de statuten na verloop van tijd aan te passen. Wij gaan graag met je in gesprek over de noodzakelijke wijzigingen. Wij informeren je hoe je aanvullende bepalingen kunt optimaliseren en adviseren over het up-to-date houden van de statuten. Vervolgens begeleiden wij zo nodig de besluitvorming door de algemene vergadering van aandeelhouders en stellen de notariële akte met de wijziging op.

Overdracht aandelen

De namen en adressen van aandeelhouders worden bijgehouden in een aandeelhoudersregister. Aandelen van een BV zijn in principe niet vrij overdraagbaar. Als je aandelen wilt overdragen, moet dit via de notaris. Wij stellen een notariële akte van levering op waardoor de verkrijger aandeelhouder wordt. Daarbij stellen wij vast hoe de verkoper de aandelen heeft verkregen en vermelden dit in de akte.

Oprichten van vereniging of stichting

Notariskantoor Beens & Herweijer heeft de afgelopen jaren veel non-profit organisaties geholpen bij de oprichting van een stichting of vereniging. Als je een stichting wilt oprichten, kunnen wij voor jou de notariële akte opstellen. In deze oprichtingsakte leggen wij de statuten van jouw stichting vast. Daarin staat onder andere de naam van de stichting, het doel, en de plaats van vestiging. Je kunt ook kiezen voor het oprichten van een vereniging. Dit kan bij notariële akte, maar dat is niet verplicht. Wij leggen je graag uit wat de verschillen zijn tussen een stichting en vereniging zodat je een weloverwogen keuze kunt maken. Als je de statuten van jouw vereniging of stichting wilt wijzigen, staan wij je ook graag bij.