Karst Beens nam per 1 juli Notariskantoor Herweijer over en is verder gegaan onder de noemer Beens & Herweijer. “Ik wil deels op dezelfde voet verder en m’n eigen stempel drukken op ons kantoor”, aldus Beens.

Beens wil meer doen met familierecht en heeft daarvoor ook een aantal specialisten in dienst. Familierecht is gericht op alle facetten van het leven. Denk aan scheidingen, geboorte, afstamming onterving en fiscale voordelen.

“Met familierechten ben je als notaris een soort van probleemoplosser. Je moet echt met de mensen meedenken. Bij een aankoop van een huis zijn mensen blij, maar praat je over korte dossiers. Bij familierecht gaat het om langere perioden en is het onderlinge contact langduriger. Mensen komen zelf naar je toe. Ze vragen om je een oplossing hebt voor een bepaald probleem. Het is heel dankbaar werk.” In deze onzekere tijd heeft familierecht nog een voordeel. Het is niet conjunctuurgevoelig.

Bij familierecht, onroerend goed en ondernemersrecht is het volgens Beens belangrijk om te investeren in relaties. Dat geldt zeker ook voor mediation, waarbij het notariskantoor bemiddelt tussen twee partijen. “Dan gaan we op zoek naar een oplossing en proberen we het zo te sturen dat de partijen uiteindelijk zelf een oplossing weten te vinden.”

Lage drempel

Veel mensen kennen schroom om bij een notaris binnen te stappen. “Ze ervaren een drempel, maar bij mij is die heel laag. Iedereen is welkom. Ik ga ook regelmatig naar de mensen toe. Als iemand moeilijk te been is, ga ik gewoon bij deze persoon langs”, aldus Beens.

Onbeheerde nalatenschappen

Als notaris stelt hij zijn diensten ook breder beschikbaar. Zo is Karst Beens contactpersoon onbeheerde nalatenschappen voor Rijksvastgoed Nederland Regio Oost. Hierbij speelt Beens een belangrijke rol bij zaken waarin er onduidelijkheid is over de taken die curatoren, bewindvoerders, mentoren of schuldhulpverleners mogen uitvoeren na het overlijden van een cliënt.

Onbeheerde nalatenschappen

Als notaris stelt hij zijn diensten ook breder beschikbaar. Zo is Karst Beens contactpersoon onbeheerde nalatenschappen voor Rijksvastgoed Nederland Regio Oost. Hierbij speelt Beens een belangrijke rol bij zaken waarin er onduidelijkheid is over de taken die curatoren, bewindvoerders, mentoren of schuldhulpverleners mogen uitvoeren na het overlijden van een cliënt.