Karst Beens opvolger van notaris Hil Herweijer

Karst Beens is officieel benoemd tot de nieuwe notaris van Notariskantoor Herweijer. Op de foto is hij te zien met het Koninklijk Besluit dat hij vanaf 1 juli 2022 notaris Hil Herweijer gaat opvolgen. 

Karst Beens is goed bekend met Kampen en haar inwoners. Hij werkte van 2002 tot 2008 als kandidaat-notaris in Kampen en is sinds september 2020 kandidaat-notaris bij  Notariskantoor Herweijer.