Jouw ouders’ toekomst in goede handen? Neem tijdig de regie in eigen hand en leg hun wensen vast in een levenstestament.

Een levenstestament is een document waarin jouw ouder wensen en instructies opstelt voor het geval dat er tijdens zijn/haar leven iets gebeurt waardoor jouw ouder zelf zijn/haar eigen belangen niet meer kan behartigen. Dit kan een ziekte zijn, maar ook een ongeluk. In het levenstestament wijst jouw ouder iemand aan die de belangen gaat behartigen, vermogen gaat beheren en mag beslissen over medische behandelingen. Zou houden jullie zelf de regie in handen.

Wat staat er in een levenstestament?

In een levenstestament nemen wij de volgende zaken op:

  • Wanneer het levenstestament ingaat;
  • De vertrouwenspersoon die mag handelen (de gevolmachtigde). Dit kan familie of een kennis zijn, maar ook een notaris of professionele instantie/beroepsbeoefenaar kan worden aangesteld als vertrouwenspersoon.
  • De naam van de persoon aan wie de vertrouwenspersoon verantwoording moet afleggen voor zijn handelingen;
  • De taken van de vertrouwenspersoon. Hierbij kun je denken aan het regelen van financiën, belastingaangiftes, schenkingen, beslissen over medische behandelingen, maar ook de verkoop van een huis.

Wat gebeurt er als je niets doet?

Is er niets geregeld en is jouw ouder niet meer in staat om zelf beslissingen te nemen, dan is het aan de rechter om een bewindvoerder of curator aan te stellen. Een bewindvoerder neemt besluiten over geld, spullen en financiële zaken. Een curator mag daarnaast óók besluiten nemen over de persoonlijke verzorging. Omdat de rechter naar eigen inzicht een bewindvoerder of curator benoemt, kan het zijn dat iemand wordt aangesteld die jouw ouder zelf niet die belangrijke taak zou hebben toevertrouwd.

Bovendien heeft dit andere grote gevolgen: voor grote uitgaven en voor het doen van schenkingen is in sommige gevallen goedkeuring van de rechter nodig. Meestal verleent de rechter geen goedkeuring om schenkingen te doen. De rechter wil ook elk jaar een schriftelijke rekening en verantwoording. Een levenstestament biedt de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe er gehandeld gaat worden en wie dit mag doen.

Wanneer treedt het levenstestament in werking?

Jouw ouder bepaalt zelf wanneer het levenstestament in werking treedt. Dit kan direct na het opstellen van het levenstestament of pas op het moment dat een arts verklaart dat jouw ouder niet langer in staat is zijn/haar eigen belangen te behartigen.

Hoe regel ik een levenstestament?

Een levenstestament wordt (zoals een gewoon testament) vastgelegd in een notariële akte. Wij geven jouw ouder advies over de eigen situatie en controleren of hij/zij wilsbekwaam is. Het maken van een levenstestament is maatwerk. Ieder mens heeft weer andere wensen.

Een levenstestament laten opstellen? Kom gerust langs voor een oriëntatie gesprek.