Onze specialisaties

Estate-planning

‘Estate’ is het Engelse woord voor nalatenschap. Door ‘Estate planning’ regel je dat jouw vermogen op een gestructureerde manier, en tegen zo laag mogelijke belastingheffing, overgaat naar de (toekomstige) erfgenamen. Estate-planning is niet alleen gunstig voor aanzienlijke vermogens. Je kunt door een goed testament ook al flink besparen op erfbelasting bij een overwaarde van een gemiddelde woning. Notariskantoor Beens kijkt naar de manier waarop jouw vermogen en/of onderneming het beste kan overgaan op familie of derden. Dit resulteert in een ‘estate-planningsadvies op maat’. Zo kun je weloverwogen keuzes maken.

Scheepvaart

Ons notariskantoor heeft ruime ervaring met de overdracht van schepen voor de beroeps- en pleziervaart. Wij kennen de speciale regels die gelden voor de diverse schepen en weten wat van toepassing is op welke situatie. Je kunt bij ons ook terecht voor vragen over de teboekstelling van een schip, het opstellen van een scheepshypotheekakte en de inschrijving van een schip in het Kadaster.