Steeds meer mensen zien belang van levenstestament

In deze tijd speelt het levenstestament een steeds belangrijkere rol. Een groeiend aantal mensen ziet het belang van een levenstestament. Notariskantoor Beens kan u er alles over vertellen.

Het aantal afgesloten levenstestamenten is de afgelopen jaren fors gestegen. Dat kan niet los worden gezien van de vergrijzing, maar het is wel opvallend dat een levenstestament op steeds jongere leeftijd wordt afgesloten.

Wensen en verzoeken

Mensen willen de zaken goed geregeld hebben. Daar sluit een levenstestament naadloos op aan. Een levenstestament is een testament dat werkt tijdens uw leven. In dit testament wordt vastgelegd wat uw wensen en verzoeken in het geval u deze niet meer naar voren kunt brengen.

Verzekering tegen wilsonbekwaamheid

Een levenstestament kan worden gezien als een verzekering tegen wilsonbekwaamheid. Mensen ervaren het als zeer vervelend als er niets geregeld is, wanneer iemand niet meer wilsbekwaam is. Is er niets geregeld en bent u zelf niet meer in staat om beslissingen te nemen, dan is het aan de rechter om een bewindvoerder of curator aan te stellen. Een bewindvoerder neemt besluiten over geld, spullen en financiële zaken. Een curator mag daarnaast ook besluiten nemen over uw persoonlijke verzorging.

Medische volmacht en meer

Via een levenstestament kunnen medische zaken worden vastgelegd, zodat bijvoorbeeld een arts het beroepsgeheim kan loslaten en informatie kan delen met de kinderen. Een levenstestament ontpopt zich in dit geval als een medische volmacht en bevat handvaten hoe een gezin verder moet.
Via een levenstestament kunnen nog veel meer dingen worden geregeld. Denk aan de verkoop van een huis, het beheer van geld en het voeren administratie. Als ondernemer kunt u bepalen op welke wijze de onderneming moet worden voorgezet bij wilsonbekwaamheid.

Maatwerk

Het maken van een levenstestament is maatwerk. Ieder mens heeft andere wensen. Laat u bijpraten. Kom gerust langs bij Notariskantoor Beens voor een vrijblijvend gesprek.